Bakgrund

Legenden berättar att den kinesiska skrivkonsten uppfanns av Den gula kejsarens rådgivare Cangjie för ca 5000 år sedan. Han provade länge lösa uppgiften utan resultat, då en fågel fenix en dag tappade en gren framför honom och gav ett avtryck i sanden vid flodbädden, som liknade ett avtryck av ett djur. Nu frågade han sedan en jägare, vilket djur det var, som kännde igen det som avtryck av en Pixiu - drakliknande mytologisk djur -pixiu och detta gav Cangjie inspiration till ett teckensystem med olika tecken för alla företeelser i världen.
Cangjie

Det sägs att alla gudar och andar ropade och att det regnade hirs från himlen, när han gjorde sin upptäckt!
Cangjie avbildas alltid med fyra ögon, vilket troligen är en symbol på en inre synförmåga - intuition eller inspiration - som kan väcka tankar om hur kalligrafin tillkom genom speciell begåvning.


För Mei Qi började äventyret tidigt då hon som 10-åring fick börja lära sig konsten av sin far Fung Tong Chen, känd kalligraf och lärare från Shenyang. Han mästrar både den unika konsten att måla med de klassiska tecken som har en 3000 år gammel tradition Zuan Su  som med de senare tecken Cao Su, Li Su, Kai Su och Xing Su. Ofta målade han dikter från den stora litterära skatten från tangperioden ( år 700 ). Han arbetade även med stentryck, stämpel inristade med kniv i mjuk marmor sten - Zuan Ke, en tradition som Mei Qi har fört vidare som en av få kvinnor i en konst som annars har varit dominerad av män.


Fung Tong Chen
Mei Qi's pappa Fung Tong Chen
(1935 - 1993)
(bakom exempel på Li Su, Xing Su, Cao Su )
Fung Tong Chen
Fung Tong Chen skär i stenstämpel
med kniv - Zuan Ke.
(bakom exempel på Zuan Su, Kai Su )
Fung Tong med elev
Fung Tong Chen med elev Wang Sao Hua.
Till höger med elever, bl.a. Wu Wen Sheng och Guo Young Siao som studerar Zuan Su.
Fung Tong Chen med elevklass